Repsol søker om sandblåsing på Yme Gama (2016/840)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Repsol Norge AS om tillatelse til sandblåsing på caisson på Yme Gamme i Nordsjøen. Repsol søker om forbruk og utslipp av 9 tonn blåsesand og av 220 kg herdet maling.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 10. oktober 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

09.10.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Relaterte lenker