OMV søker om boring av Iris Appraisal (2018/13940)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra OMV Norge AS (OMV) om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 6506/11-11 Iris Appraisal i PL 644 i Norskehavet.

Letebrønnen er lokalisert på Haltenbanken i Norskehavet, ca. 280 km nord for Kristiansund og 300 km vest for Brønnøysund. Tidligst borestart er forventet 1. april 2019, med forventet varighet mellom 75 og 120 dager. OMV søker også om opsjon til å bruke ytterligere 58 dager for å bore et eventuelt sidesteg ved funn.

OMV søker om å slippe ut 1577 tonn borekaks, samt 110 tonn og 3107 tonn kjemikalier i henholdsvis gul og grønn kategori. OMV søker også om utslipp til luft ifm aktiviteten.

Havbunnsundersøkelsene har påvist korallforekomster på lokasjonen.

For vår og sommersesongen er høyest miljørisiko beregnet for pelagisk sjøfugl (76 % av akseptkriteriet for moderat miljøskade for lomvi i sommersesongen). Det er størst strandningssannsynlighet i øyområdene ved Træna og Bliksvær, samt ved Røst (5-20% treffsannsynlighet).

Beredskapsanalysen viser behov for 3 NOFO-systemer på vinterstid. Responstiden for første system vil være 9 timer, og fullt utbygd barriere vil være på plass innen 24 timer. I tillegg vil OMV ha behov for 1 Innsatsgruppe Kyst, 1 Innsatsgruppe Strand Akutt og 1 Innsatsgruppe Strand.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 1. februar 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:
Firma /
Organisasjon:
E-post:
Emne:
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker