MOL Norge AS søker om boring av letebrønn Otta/Vinstra (2018/13820)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra MOL Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn 3/7-11 S Otta/Vinstra i PL 539 med boreriggen Rowan Viking, i Nordsjøen.

Brønnen planlegges boret i sørlige del av Nordsjøen, ca. 4,3 km fra Harald Vest feltet på dansk side, og 45 km øst for Valhall- og Ekofiskfeltene. Korteste avstand til fastland er ca. 243 km (Lista). Planlagt oppstart er 1. april 2019.

Influensområdet for eventuelle akuttutslipp av olje vil i hovedsak ligge i Nordsjøen og Skagerrak, samt søndre deler av Norskehavet. Gitt en hendelse kan det forventes olje inn i britisk, dansk og svensk farvann og treff av kysten, spesielt i Danmark og Sverige.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 1. februar 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker