Lundin søker om boring av avgrensningsbrønn (2017/11840)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av avgrensningsbrønn 16/4-11 i lisens 359 i Nordsjøen .

Planlagt borestart er 1. februar 2018, med en varighet på 62 dager. Operasjonen vil omfatte bruk og utslipp av kjemikalier til sjø, utslipp av borekaks med vedheng av vannbasert borevæske og håndtering av avfall, samt utslipp til luft i forbindelse med kraftgenerering. Totalt utslipp av kjemikalier i gul og grønn kategori er estimert til 109 tonn og 2169 tonn.

Det er ikke planlagt for utslipp av kjemikalier i rød eller svart kategori. Beredskapsanalysen viser at det er behov for 7 NOFO-systemer på åpent hav om vinter med 10 timer responstid for første system og 24 timer for fullt utbygget barriere.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 1. desember 2017 jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

13.12.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker