Faroe Petroleum Norge AS søker om boring av Brasse (2017/2230)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Faroe Petroleum Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven for boring av avgrensningsbrønn 31/7-2 Brasse i PL740 i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til saken innen 1. april 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges fiskarlag

06.04.17

Firma: Norges fiskarlag

Fiskeridirektoratet

27.03.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker