Equinor søker om oppdatering av tillatelse for Troll og Fram (2016/325)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor ASA om oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven for Trollfeltet til inkludering av årlige borings- og brønnaktiviteter på Fram i Nordsjøen.

Søknaden omhandler boring og komplettering av 3 brønner på Fram, utslipp til luft og forbruk og utslipp av kjemikalier i grønn, gul og svart kategori.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 31. oktober 2018, jf. forurensningsforskriften  36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker