Equinor søker om endring av tillatelse for Oseberg (2016/362)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor Energy AS om endring av tillatelse for produksjonsboring, produksjon og drift på Oseberg i Nordsjøen,

Søknaden omfatter økte årlige forbruksrammer for produksjonskjemikalier i rød miljøkategori, der det søkes om økning fra 37 908 kg til 58 000 kg og fra 17 760 kg til 22 000 kg for henholdsvis Oseberg Feltsenter og Oseberg Øst. Økningen skyldes økt behov for emulsjonsbryter og skumdemper i prosessen.

Equinor søker videre om økt årlig utslippsramme for olje fra jetting på Oseberg C, fra 0,8 tonn til 2 tonn, for å sikre god rensing av produsert vann.

I tillegg søker Equinor om tillatelse til injeksjon av slurrifisert kaks og oljeholdig volum i brønn 30/9-F2 C på Oseberg Sør.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

 Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 20. september 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker