Equinor søker om boring av Pabow (2018/9218)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Equinor om tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 25/6-6 S Pabow i Nordsjøen. Brønnen vil bli boret med den halvt nedsenkbare boreriggen Transocean Spitsbergen. Planlagt oppstart er i fjerde kvartal av 2018.

Primært formål med brønnen er å påvise hydrokarboner (gass) i Statfjordgruppen.

Brønnen er lokalisert i Stordbassenget nordøst for Utsirahøyden. Korteste avstand til land er ca 115 km (Utsira).

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 18. september 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker