Eni Norge AS søker om boring av brønner på Goliatfeltet (2016/979)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Eni Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til boring av produksjonsbrønner på Goliatfeltet i Barentshavet.

Eni skal bore 8 ekstra brønner for å bidra til en optimal utvinning av hydrokarbonreservene i de to reservoarene Realgrunnen og Kobbe. Boreplanen inkluderer 2 oljeprodusenter og 2 vanninjektorer i Realgrunnen, 1 oljeprodusent , 2 vanninjektorer og 1 gassinjektor i Kobbe.

Brønnene skal bores fra eksisterende bunnrammer på Goliatfeltet i Norskehavet.

Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks, utslipp av renset, oljeholdig vann og utslipp til luft fra forbrenning av diesel på riggen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden.  Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 28. november 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Vedtak

Tema

Relaterte lenker