Dea Norge AS søker om installasjon på Dvalinfeltet (2017/4086)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Dea Norge AS om tillatelse etter forurensningsloven til installasjon av undervannsinnretninger, rørledninger og kontrollkabel på Dvalinfeltet i Norskehavet.

Dvalin er en undervannsinnretning som skal knyttes opp mot Heidrunplattformen. Sjøbunnen mellom Dvalin og Heidrun er ujevn på grunn av pløyespor fra isfjell. Dea søker om installere steinfyllinger både før og etter rørinstallasjon.

Det er observert mye koraller i området, og det vil ifølge Dea være vanskelig å ikke påvirke disse ved operasjonene.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen  14. november 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

11.12.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet: 2017/4086

14.11.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker