Centrica søker om legging av rørledninger, klargjøring og plassering av grusmasser for Odafeltet (2017/12502)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Centrica om tillatelse etter forurensningsloven til legging av rørledninger, klargjøring og plassering av grusmasser for Odafeltet i Nordsjøen.

Søknaden omfatter

  • Legging av rørledning og kontrollkabel
  • Klargjøring og plassering av steinmasser på havbunnen
  • Utslipp til sjø av mindre mengder kjemikalier

Aktivitetene vil foregå i tidsrommet mars 2018 – mai 2019.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumenter ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 2. januar 2018.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker