AkerBP søker om boring av Hornet Main (2018/13861)

AkerBP søker om boring av letebrønn 15/6-16 i Nordsjøen.

Miljødirektoratet har mottatt søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven til å bore letebrønn 15/6-16. Letebrønnen er lokalisert i den sentrale delen av Nordsjøen, ca. 11 km nordøst for Gina Krogh. Brønnen er planlagt boret som en såkalt batched operasjon sammen med letebrønnen Freke-Garm Main.

Søknaden for boring av letebrønn Freke-Garm ligger også ute på høring på http://miljødirektoratet.no/no/Horinger/Petroleum/AkerBP-soker-om-boring-av-Freke-Garm-Main-201813804/.

Begge brønnene har planlagt oppstart i april 2019. Søknaden omfatter boring av hovedbrønn, sidesteg samt brønntest. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 1. februar 2019, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker