Aker BP søker om tillatelse til utslipp av kjemikalier i svart kategori (2016/2944)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om endret tillatelse etter forurensningsloven for produksjon på Valhall.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 5. april 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Havforskningsinstituttet

21.04.17

Firma: Havforskningsinstituttet

Fiskeridirektoratet

28.03.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema