Aker BP søker om tillatelse til bruk og utslipp av sporstoff på Valhallfeltet (2016/2944)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven til bruk og utslipp av sporstoff på Valhallfeltet i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 28. november 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

13.12.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker