Aker BP søker om endringer i krav til beredskap på Ula- og Valhallfeltene (2016/2944)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra AkerBP ASA om endringer i kravene til beredskap mot akutt forurensning på Ula- og Valhallfeltene i Nordsjøen.

AkerBP ønsker at beredskapsfartøyet som i dag er stasjonert mellom Ula og Tambar, skal kunne utvide sitt operasjonsområde til også å omfatte Valhallfeltet med tilhørende satellitter.

For å muliggjøre dette, søker AkerBP om at:

  • kravet til feltberedskap på Ula fjernes
  • responstidskravet for første opptakssystem på Ula økes fra 4 timer til 11 timer
  • responstidskravet for fullt utbygd barriere på Ula reduseres fra 36 timer til 24 timer
  • responstidskravet for første opptakssystem på Valhall økes fra 6 timer til 11 timer.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 1. november 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Norges Miljøvernforbund

07.11.17

Firma: Norges Miljøvernforbund

Vedtak

Tema

Relaterte lenker