Aker BP søker om endring av rammetillatelsen for Ula (2016/1531)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP ASA om endring av rammetillatelse for Ulafeltet i forbindelse med produksjonsstart på Odafeltet i Nordsjøen.

Produksjonen på Oda vil tidligst starte i februar 2019. Søknaden omfatter kjemikalieforbruk og -utslipp, samt utslipp til luft i forbindelse med prosessering av brønnstrøm fra Oda. Aker BP søker også om at plugging av fem brønner på Ula inkluderes i rammetillatelsen. 

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre. 

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 16. desember 2018, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

03.12.18

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker