Aker BP søker om boring av letebrønner på Hyrokkin (2017/2453)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven til boring av inntil to letebrønner på Hyrokkin i utvinningstillatelse PL740677 i Nordsjøen.

Saksdokumentene og skjema for å gi tilbakemelding finner du på våre nettsider. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 19. april 2017, jf. forurensningsforskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker