Aker BP søker om boring av brønner på Ivar Aasen (2019/445)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Aker BP om tillatelse etter forurensningsloven til boring av nye produksjons- og vanninjeksjonsbrønner på Ivar Aasen i Nordsjøen.

Aker BP søker om utslipp til sjø og luft knyttet til boring av inntil 6 nye produksjonsbrønner og en vanninjektor på Ivar Aasen. Søknaden omfatter forbruk og utslipp av kjemikalier, utslipp av borekaks og renset, oljeholdig vann, samt utslipp til luft fra forbrenning av diesel på borerigg. Aker BP søker også om allerede pågående forbruk og utslipp av smøreoljer som benyttes i neddykkede sjøvanns­pumper på Ivar Aasen-plattformen.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 18. februar 2019, jf. forurensnings­forskriften § 36-5.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

31.01.19

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker