A/S Norske Shell søker om forbruk og utslipp i rød og gul kategori på Knarrfeltet (2016/1173)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra A/S Norske Shell om endring av tillatelse etter forurensningsloven til produksjon på Knarrfeltet i Norskehavet.

A/S Norske Shell søker om å utvide rammene for forbruk av stoff i rød kategori fra 39,6 tonn til 52,1 tonn. For utslipp av stoff i rød kategori ønsker A/S Norske Shell å øke rammene fra 2,67 tonn til 7,5 tonn. Videre søker A/S Norske Shell om økte rammer for utslipp av stoff i gul kategori med 41 tonn.

A/S Norske Shell søker også om å forlenge midlertidig unntak fra krav om HOCNF for Klüber Summit PGS-2 til 31. desember 2018.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Vi ber om eventuelle uttalelser til denne saken innen 7. desember 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fiskeridirektoratet

08.12.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Vedtak

Tema

Relaterte lenker