Foreslår handlingsplan for fjellrev for Norge og Sverige i perioden 2017-2021 (2017/2020)

Miljødirektoratet sender på høring forslag til handlingsplan for fjellrev for Norge og Sverige for perioden 2017 til 2021.

Høsten 2015 undertegnet statssekretærene i Klima- og miljødepartementet i Norge og Miljø- og energidepartementet i Sverige intensjonserklæring om forvaltning av den skandinaviske fjellrevbestanden. I avtalen er det enighet om at de sentrale myndighetene i de respektive landene vil utarbeide felles retningslinjer for tiltak; herunder utarbeide en felles tiltaksplan.

Miljødirektoratet og Naturvårdsverket i Sverige nedsatte en gruppe eksperter fra flere forskningsinstitusjoner i begge land for utarbeidelse av ny felles handlingsplan med forslag til tiltak for å styrke bestanden av fjellrev. De fleste tiltakene som er foreslått i planen er tidligere igangsatt, og det foreslås videreføring av disse for ytterligere styrking av fjellrev i begge land. Handlingsplanen skal være veiledende, ikke bindende, og gjelde for årene 2017 til 2021.

Høringsfrist er 24. april 2017.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i menyen til høyre.

Høringsinnspill kan eventuelt sendes til Miljødirektoratet pr. e-post post@miljodir.no Vennligst merk innspillet med "2017/2020."

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

04.05.17

Firma: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

WWF Verdens naturfond

02.05.17

Firma: WWF Verdens naturfond

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

02.05.17

Firma: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

SABIMA

02.05.17

Firma: SABIMA

Mattilsynet

02.05.17

Firma: Mattilsynet

Norges Jeger- og Fiskerforbund: Høringsuttalelse

24.04.17

Firma: Norges Jeger- og Fiskerforbund

Foreningen Våre Rovdyr: Høringssvar Fjellrev

21.04.17

Firma: Foreningen Våre Rovdyr

Statistisk sentralbyrå: Høringssvar fra SSB

19.04.17

Firma: Statistisk sentralbyrå

Justis- og beredskapsdepartementet

18.04.17

Firma: Justis- og beredskapsdepartementet

Relaterte lenker