Scanpole AS søker om endring av tillatelse (2016/130)

Miljødirektoratet skal revidere tillatelsen til Scanpole AS i Stange kommune i Hedmark. Utslippene fra bedriften skal ikke øke, men det er flere av de pågående utslippene som det skal settes grenseverdier for.

Det blir også en endring i at bedriften skal måle og rapportere på PAH US-EPA, istedenfor PAH16. Bedriften søker også om å få mellomlagre utrangerte kreosotimpregnerte trestolper som skal til forbrenning hos godkjente forbrenningsanlegg. Bedriften søker også om tillatelse til å impregnere trepåler med kobberolje, i tillegg til kreosot.  Tillatelse til forbrenning av farlig avfall tas ut av tillatelsen, slik at bedriften kun brenner rent biobrensel.

Scanpole AS produserer og lagrer kreosotimpregnerte stolper. De søker også om å få benytte seg av kobberolje til impregnering av stolper. Bedriften søker om å få mellomlagre utrangerte kreosotimpregnert trepåler som skal videre til godkjent forbrenningsanlegg. De har også et forbrenningsanlegg som tidligere brente farlig avfall i form av kreosotimpregnert trevirke. Anlegget forbrenner i dag kun rent biobrensel til oppvarming og kreosotbehandling av trevirke. Bedriften ønsker at tillatelsen til forbrenning av farlig avfall, med tilhørende vilkår, tas ut av tillatelsen. Bedriften har en produksjonskapasitet på 70 000 m3 av kreosotimpregnert trevirke. Biobrenselanlegget har en nominell tilført termisk effekt på 3 MW, hvilket tilsvarer et lite forbrenningsanlegg.

Bedriften søker ikke om økte utslipp, men utslippene til luft skal reguleres, og vil dermed få utslippsgrenser. Regulering av utslipp av PAH til vann vil endres fra måling og rapportering på PAH16 til PAH US-EPA. Scanpole renser grunnvann før det slippes på kommunalt nett.

Saksdokumenter finner du til høyre på denne siden og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding nederst på siden.

Søknaden er også lagt ut til offentlig høring på servicetorget i rådhuset i Stange kommune.

Det er også mulig å sende inn kommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Frist for å gi tilbakemelding er 21. august 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Fylkesmannen i Hedmark

23.08.17

Firma: Fylkesmannen i Hedmark

Tema

Relaterte lenker