Privat: Nei til farlige utslipp

Er en av de bekymrede som til tider har vært mye plaget av dårlig luft, og derfor signert rein Luft Lillesand underskriftkampanje. (De ber bl. annet om risikovurdering av utslippene fra Saint Gobain.) Da sier det seg selv at jeg er meget skeptisk til at de nå ber om HØYERE utslippsgrense av PAH til luft! Etter min vurdering er dette statlige myndigheters ansvar å bestemme utfra folkehelseperspektiv. Jeg har dessverre ikke stor tro på at kommunen har kompetanse (og vilje?) til å ta en så viktig, men ubehagelig avgjørelse (Penger og arbeidsplasser i en hjørnesteinsbedrift). Sist gang så fikk Saint Gobain innvilget økt utslippsgrense med begrunnelse at de allerede hadde brutt grensen (pga feilmålinger..). Det normale er negativ konsekvens ved å bryte et lovverk, men her ble det faktisk brukt som et argument for å få lov å fortsette med utslipp høyere enn det fagfolk hadde satt som grense.. Vi har jo allerede overskridet grensene så lenge at da kan vi vel like gjerne fortsette..
Uttalelse fra:
Anonym
Firma:
Privat
Emne:
Nei til farlige utslipp
Epost:
anonym@no

Høringsdokumenter