Privat: Forurensning fra Saint-Gobain

25 beboere på Bellevue underskrev den 19.03. 2016 en innsigelse til den forrige søknaden om utslipp fra Saint-Gobain. Med bakgrunn i alle plagene denne forurensningen påfører oss ber vi i vedlagte høringsuttalelse nok en gang om at utslippsgrensene må reduseres til nye lave grenseverdier.
Uttalelse fra:
Beboere på Bellevue
Firma:
Privat
Emne:
Forurensning fra Saint-Gobain
Epost:
otknudsen@gmail.com

Høringsdokumenter