Saint-Gobain Ceramic Materials AS søker om endring av tillatelsen (2016/271)

Saint-Gobain Ceramic Materiale AS søker om midlertidig endring av tillatelse til forurensning fra produksjon av silisiumkarbid ved sitt produksjonsanlegg i Lillesand. Bedriften søker om midlertidig høyere utslippsgrense for PAH til luft. 

Saint-Gobain produserer og videreforedler silisiumkarbid. Produksjonen medfører utslipp til luft og vann. Virksomheten har blant annet utslipp av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) til luft.

Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. Hvor giftige de ulike PAH-forbindelsene er varierer. Myndighetenes mål er at utslipp av PAH kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene.

I bedriftens tillatelse etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet er det fastsatt grenseverdier for utslipp til luft. For 2017 er grenseverdien for PAH på 2 100 kg/år og for benzo(a)pyren på 20 kg/år. Fra 2018 er grenseverdien for PAH på 570 kg/år.

Bedriften søker nå om tidsbegrenset forlengelse av midlertidig utslippsgrense for PAH i tre år. De søker om at utslippsgrensen for PAH på 2 100 kg/år også blir gjeldende for 2018 og 2019 og at denne deretter reduseres med 10 % i 2020.

Bedriften har i søknaden beskrevet arbeidet med tiltak for å redusere utslippene av PAH til luft.

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn på kommunetorget i Østregate 2 i Lillesand kommune.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Fristen for å gi høringskommentar er 30. november 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Lillesand kommune

18.12.17

Firma: Lillesand kommune

Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder

12.12.17

Firma: Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder

Folkeaksjonsgruppa #reinluft: Høringsuttalelse

30.11.17

Firma: Folkeaksjonsgruppa #reinluft

Naturvernforbundet - Lillesand: Høringsuttalelse

30.11.17

Firma: Naturvernforbundet - Lillesand

Privat: Forurensning fra Saint-Gobain

30.11.17

Firma: Privat

Birkelandsveien: lukt/Støv & Støy Saint Gobain.

28.11.17

Firma: Birkelandsveien

Direktoratet for arbeidstilsynet: Høringssvar

24.11.17

Firma: Direktoratet for arbeidstilsynet

Privat: Forurensning fra Saint-Gobain

20.11.17

Firma: Privat

Privat: Nei til farlige utslipp

31.10.17

Firma: Privat

privat: Saint Gobain Lillesand

30.10.17

Firma: privat

Tema

Relaterte lenker