Saint-Gobain Ceramic Materials AS søker om endring av tillatelsen (2016/271)

Saint-Gobain Ceramic Materiale AS søker om midlertidig endring av tillatelse til forurensning fra produksjon av silisiumkarbid ved sitt produksjonsanlegg i Lillesand. Bedriften søker om midlertidig høyere utslippsgrense for PAH til luft. 

Saint-Gobain produserer og videreforedler silisiumkarbid. Produksjonen medfører utslipp til luft og vann. Virksomheten har blant annet utslipp av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) til luft.

Stoffgruppen PAH består av mange forskjellige forbindelser. Noen er giftige, arvestoffskadelige eller kreftfremkallende. Hvor giftige de ulike PAH-forbindelsene er varierer. Myndighetenes mål er at utslipp av PAH kontinuerlig skal reduseres i den hensikt å stanse utslippene.

I bedriftens tillatelse etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet er det fastsatt grenseverdier for utslipp til luft. For 2017 er grenseverdien for PAH på 2 100 kg/år og for benzo(a)pyren på 20 kg/år. Fra 2018 er grenseverdien for PAH på 570 kg/år.

Bedriften søker nå om tidsbegrenset forlengelse av midlertidig utslippsgrense for PAH i tre år. De søker om at utslippsgrensen for PAH på 2 100 kg/år også blir gjeldende for 2018 og 2019 og at denne deretter reduseres med 10 % i 2020.

Bedriften har i søknaden beskrevet arbeidet med tiltak for å redusere utslippene av PAH til luft.

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn på kommunetorget i Østregate 2 i Lillesand kommune.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Fristen for å gi høringskommentar er 30. november 2017.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:
Firma /
Organisasjon:
E-post:
Emne:
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Tema

Relaterte lenker