Inovyn søker om endret tillatelse (2016/1921)

Inovyn Norge AS, PVC-fabrikken søker om endring av tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven. Fabrikken ligger på Herøya industriområde i Porsgrunn kommune i Telemark.

Bedriften søker om å øke produksjonsramme for pasta-PVC fra 40 000 til 60 000 tonn per år og for suspensjons-PVC fra 170 000 til 200 000 tonn. Bedriften har gjort en vurdering av utslippsnivåer fra virksomheten i forhold til best tilgjengelige teknikker (BAT) og søker om endrede grenser for utslipp til luft og vann.

Bedriften har i dag utslipp til Frierfjorden av total organisk stoff (TOC), VCM og suspendert stoff (SS) (PVC-partikler).

Inovyn har utslipp av VCM, ammoniakk og PVC- støvpartikler til luft.

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Søknad fra bedriften med relevante dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Porsgrunn kommune og på kommunens hjemmeside.

Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden innen 1. november 2018.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Relaterte lenker