Herøya Industripark AS søker om tiltak i sjø (2016/304)

Herøya Industripark AS søker om etablering av ny kai og tiltak i sjø i Porsgrunn kommune i Telemark.

Herøya Industripark AS har i søknad av 6. september 2018 søkt Miljødirektoratet om tillatelse til etablering av ny kai på Herøya Industripark i Porsgrunn kommune etter forurensningsloven. Den nye kaia skal bygges på en eksisterende kai. Denne skal rives, og steinfylling i sjø erosjonssikres før bygging av ny kai.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finnes på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes oss innen 10. oktober 2018.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:
Firma /
Organisasjon:
E-post:
Emne:
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser