Elkem Carbon i Kristiansand søker om ny tillatelse (2016/453)

Elkem Carbon er lokalisert på Elkem Fiskaa Teknologipark i Kristiansand. Bedriften produserer Söderberg elektrodemasse, stampemasser og oppkullingsmidler som brukes i produksjon av silisium, aluminium og avanserte støperiprodukter.

Bedriften søker om å opprettholde dagens produksjonsramme. Søknaden omfatter en gjennomgang av hele virksomheten, og omfatter en vurdering av beste tilgjengelige teknikker ut fra gjeldende referansedokument (”Non ferrous metals BREF”).

Bedriften søker om strengere utslippsgrenser for PAH til luft og vann.
Bedriften søker også om utslippsgrenser for NOx, CO2 og støv fra kalsineringsovner som tidligere ikke har vært regulert i tillatelsen. I tillegg vil bedriften bygge et renseanlegg som vil redusere utslippet av for SO2 til luft.

Bedriften har ikke eget deponi.

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Søknaden er også lagt ut til offentlig høring på servicetorget i rådhuset i Kristiansand kommune. Det er også mulig å sende inn kommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim.

Frist for å gi tilbakemelding er 1. mars 2017.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Kristiansand kommune

14.03.17

Firma: Kristiansand kommune

Fiskeridirektoratet

21.02.17

Firma: Fiskeridirektoratet

Tema

Relaterte lenker