Circle K Norge AS søker om endret tillatelse for Ekeberg Tank (2016/273)

Circle K Norge AS i Oslo har i søknad av 28. september 2017 søkt Miljødirektoratet om endring i tillatelse til Ekeberg Tank etter forurensningsloven.

Endringen gjelder økt utslippskonsentrasjon av olje fra oljeutskillere til sjø. Bedriften mener at endringen ikke vil utgjøre noen uakseptabel miljørisiko.

Sakens dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på servicetorget i Oslo kommune og på Miljødirektoratets nettsider.

Skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på denne siden. Høringsdokumentene finner du i høyremenyen.

Høringsuttalelse kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim.

Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no,
med mindre du uttrykkelig har reservert deg mot dette.

Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes oss innen 4. desember 2017.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Tema

Relaterte lenker