Industri

Her finner du aktuelle saker om søknader fra landbasert industri i Norge som er på høring fra Miljødirektoratet. Alle høringer foregår elektronisk. Du finner skjema for å avgi høringsuttalelse nederst på hver høringssak.

Yara Porsgrunn søker om utslipp fra produksjon av kalsiumnitrat (2016/725)

Yara Norge AS, Yara Porsgrunn, søker om tillatelse til virksomhet etter forurensningslov... 24.01.18

Forsvarsbygg søker om dispensasjon fra virksomhetsfrie perioder ved Regionfelt Østlandet (2016/399)

Miljødirektoratet har mottatt en søknad fra Forsvarsbygg (org.nr.: 975 950 662) om... 22.01.18

Wacker Chemicals AS søker om utslipp fra ny ovn og om økte utslipp av NOX til luft (2016/2745)

Wacker Chemicals Norway AS på Kyrksæterøra i Hemne kommune produserer silisium og... 17.01.18

Oppdaterer Vafos Pulp AS tillatelse (2016/1901)

Miljødirektoratet skal oppdatere tillatelsen etter forurensningsloven for Vafos Pulp AS ... 12.01.18

Circle K Norge AS søker om endret tillatelse for Ekeberg Tank (2016/273)

Circle K Norge AS i Oslo har i søknad av 28. september 2017 søkt Miljødirektoratet om... 31.10.17

Saint-Gobain Ceramic Materials AS søker om endring av tillatelsen (2016/271)

Saint-Gobain Ceramic Materiale AS søker om midlertidig endring av tillatelse til... 25.10.17

Oppdatering av Hellefoss Papers AS tillatelse (2016/335)

Miljødirektoratet skal oppdatere Hellefoss Paper AS i Hokksunds tillatelse etter... 20.10.17

Statoil Mongstad søkjer om endringar i løyve (2016/475)

Miljødirektoratet har motteke informasjon om Statoil Mongstads utslepp av prioriterte... 15.08.17

Stena Recycling AS søker om tillatelse til opphogging av utrangerte offshoreinstallasjoner i Mekjarvik (2014/2570)

Stena Recycling AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven for opphogging av... 03.08.17

Solør Bioenergi søker om endring av tillatelsen (2016/456)

Solør Bioenergi avd. Energi har tillatelse fra Miljødirektoratet av 29. november 2010 ti... 03.08.17

Oppdatering av tillatelse etter forurensningsloven til MM Karton FollaCell AS (2016/353)

Miljødirektoratet skal oppdatere tillatelsen til MM Karton FollaCell AS (FollaCell), i... 31.07.17

Statoil Mongstad søkjer om endringar i løyve (2016/475)

Miljødirektoratet har mottatt søknad frå Statoil Mongstad om endring i løyva til verksem... 23.06.17

Scanpole AS søker om endring av tillatelse (2016/130)

Miljødirektoratet skal revidere tillatelsen til Scanpole AS i Stange kommune i Hedmark.... 14.06.17

Bruk av saneringskjemikaliet OSE II på bensinstasjonen Circle K Klett (2016/5782)

Oljeselskapet Circle K skal utføre en opprydding og sanering av restforurensningen  som... 08.06.17

Gilhusbukta Sjøgrunn AS søker om utfylling av Gilhusbukta (2013/3320)

Gilhusbukta Sjøgrunn AS søker om tillatelse til utfylling av Gilhusbukta i Lier kommune ... 26.05.17

Sydvaranger AS søker om uttak/gjenvinning av magnetitt fra det gamle avgangsdeponiet i Langfjorden (2016/1377)

Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Sydvaranger AS i Kirkenes i Finnmark om... 10.05.17

NIVA og Hammerfest kommune søker om utslipp av brent kalk i forskningsprosjekt (2017/4067)

NIVA og Hammerfest kommune søker om tillatelse til utslipp av 200 tonn brent kalk (CaO) ... 26.04.17

Norcem AS søker om tillatelse til utslipp til sjø (2016/1345)

Norcem AS sementfabrikk i Kjøpsvik i Nordland har i søknad av 24. mars 2017 søkt... 25.04.17

Hydro Aluminium Sunndal søker om endring av tillatelse (2016/1371)

Hydro Aluminium Sunndal søker Miljødirektoratet om endring av tillatelsen etter... 24.04.17

Bergmesteren Raudsand AS søker om å etablere deponi for ordinært avfall (2017/45)

Bergmesteren Raudsand AS i Nesset kommune, Møre og Romsdal, søker om å etablere et depon... 19.04.17

Statoil ASA Stureterminalen søker om stans i anlegg (2016/3578)

Statoil ASA Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland søker om tillatelse til... 24.02.17

Gjennomgår Borregaards tillatelse til utslipp etter forurensningsloven (2016/2447)

Borregaard i Sarpsborg har sendt Miljødirektoratet en vurdering av om deres virksomhet... 23.02.17

Høring av tiltaksplan for opprydding på Monopol Hempels tidligere fabrikkeiendom i Florvågen (2013/499)

Hempel AS har utarbeidet tiltaksplan for opprydding i gjenværende forurenset grunn på... 22.02.17

Finnfjord AS søker om deponi for silikastøv (2016/1400)

Finnfjord AS ligger i Lenvik kommune i Troms og produserer ferrosilisium som er et... 20.02.17

Elkem Carbon i Kristiansand søker om ny tillatelse (2016/453)

Elkem Carbon er lokalisert på Elkem Fiskaa Teknologipark i Kristiansand. Bedriften... 27.01.17

Miljødirektoratet reviderer tillatelsen til Eramet Norway AS avd. Porsgrunn (2016/474)

Miljødirektoratet reviderer tillatelsen etter forurensingsloven til Eramet Norway AS avd... 04.01.17

Miljødirektoratet reviderer tillatelsen til Glencore Manganese Norway AS (2016/268)

Miljødirektoratet reviderer tillatelsen etter forurensingsloven til Glencore Manganese... 03.01.17

Miljødirektoratet reviderer tillatelsen til Eramet Norway AS avd. Kvinesdal (2016/66)

Miljødirektoratet reviderer tillatelsen etter forurensningsloven til Eramet Norway AS av... 03.01.17

Elkem Thamshavn søker om å etablere et nytt utslippspunkt (2016/454)

Elkem Thamshavn på Orkanger søker om å etablere et ekstra tapperøyksfilter for oppsamlin... 20.12.16

NOAH AS søker om å deponere alunskifer på Langøya (2016/7)

NOAH AS har søkt om tillatelse etter forurensingsloven for å deponere alunskifer i... 14.11.16

Norske Shell søkjer om endring av utsleppsgrense for NOx frå Ormen Lange Landanlegg (2016/1715)

Miljødirektoratet har motteke søknad frå A/S Norske Shell om endring av utsleppsgrense f... 14.11.16

Plastal AS søker om endring i forbindelse med produksjonsøkning (2016/2417)

Plastal AS, på Raufoss Industripark i Vestre Toten kommune, søker om endring av sin... 09.11.16

Elkem Bjølvefossen søkjer om å få auke sin samla produksjon (2016/2141)

Elkem AS, Bjølvefossen i Ålvik i Kvam herad søkjer om å få auke sin samla produksjon av... 01.11.16

NOAH søker om bruk av flyveaske i forsøk med CO2 fra røykgass (2016/6768)

NOAH AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til gjennomføring av et forsøk hvor... 31.10.16

NTE Energi AS søker om gjenbruk av rivebetong ved Namsvatnet (2016/9681)

NTE Energi AS skal rive mesteparten av en 236 m lang betongdam ved Namsvatnet i Røyrvik... 25.10.16

Gilhusbukta Sjøgrunn, Gilhusbukta Eiendom og Drammen kommune søker om opprydding i Gilhusbukta (2013/3320)

Gilhusbukta Sjøgrunn, Gilhusbukta Eiendom og Drammen kommune søker om tillatelse til å... 25.10.16

Klemetsrudanlegget AS søker om økt energiproduksjon (2016/6165)

Klemetsrudanlegget AS (KEA) er et kommunalt eid energigjenvinningsanlegg i Oslo. KEA... 20.10.16

Statoil Mongstad søker om endringar i løyve (2016/475)

Miljødirektoratet har mottatt to søknadar frå Statoil Mongstad om 1) ei auke av grenser... 10.10.16

Borg Havn IKS søker om å mudre sjøbunnen syd for Nykaia på Øra i Fredrikstad og deponere massene på land (2015/10545)

Borg Havn IKS søker om tillatelse til å mudre sjøbunnen syd for Nykaia på Øra i... 23.09.16

RMS Eiendom skal rydde opp i forurensningene på tidligere Peterson Linerboard AS i Moss (2013/1574)

RMS Eiendom er grunneier på tidligere Peterson Linerboard AS i Moss og skal rydde opp i... 13.09.16