Mangslid vindkraftverk i Torsby kommune i Sverige – varsel etter Espoo-konvensjonen (2017/11848)

Miljødirektoratet har mottatt varsel om planer for vindkraftanlegget Mangslid i Torsby kommune i Värmland i Sverige. Forslaget omfatter opptil 34 vindturbiner med en totalhøyde på 250 m. Anlegget planlegges ca. seks km fra grensen til Norge (Åsnes og Grue kommuner).

Saken er sendt Miljødirektoratet som nasjonalt kontaktpunkt for saker som omfattes av Espoo-konvensjonen om tiltak med grenseoverskridende virkninger.

Dersom myndigheter eller andre berørte ønsker å delta i den videre prosessen knyttet til vindkraftanlegget, har synspunkter på hva som bør inngå i den kommende konsekvensutredningen eller for øvrig har merknader til planene, finnes saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse på denne siden. Høringsdokumentene finnes i høyremenyen.

Det er også mulig å sende inn uttalelse skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Høringsuttalelser vil fortløpende bli publisert på Miljødirektoratet.no, med mindre man har uttrykkelig reservert seg mot dette.

Frist for å gi tilbakemelding er forlenget til 30. april 2018.

Send inn høringskommentar

Uttalelse fra:  
Firma /
Organisasjon:
 
E-post:  
Emne:  
Uttalelse:
Last opp dokumenter:

NB! Høringskommentarer som lastes opp i skjemaet sendes automatisk til Miljødirektoratet og blir synlig under uttalelser på denne siden.

Høringsdokumenter

Høringsuttalelser

Finnskogen Natur & kulturpark

24.04.18

Firma: Finnskogen Natur & kulturpark

Åse Nyeng

24.04.18

Firma: Åse Nyeng

Elverum: Mangslid vindkraft

20.04.18

Firma: Elverum

Granli historielag

20.04.18

Firma: Granli historielag

Privat: Vindkraft på Finnskogen

19.04.18

Firma: Privat

Åsnes kommune

16.04.18

Firma: Åsnes kommune

Skogfinske interesser i Norge

16.04.18

Firma: Skogfinske interesser i Norge

Hedmark fylkeskommune

16.04.18

Firma: Hedmark fylkeskommune

Åsnes kommune

16.04.18

Firma: Åsnes kommune

Finnkulturforening

16.04.18

Firma: Finnkulturforening

Gjems

16.04.18

Firma: Gjems

Alstad

16.04.18

Firma: Alstad

Smedshaug

16.04.18

Firma: Smedshaug

Kommuneoverlegen Solør

16.04.18

Firma: Kommuneoverlegen Solør

Skogfinsk museum

16.04.18

Firma: Skogfinsk museum

Relaterte lenker